Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Wobec dużej liczby działkowców zalegających z uregulowaniem należności za prąd (35 osób) - Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r. podjął uchwałę o pobieraniu odpłatności za odłączenie dopływu prądu na działki i ponowne podłączenie do sieci energetycznej ogrodu. Odpłatność ta ustalona została na kwotę 150,00 zł.

Działkowcom zalegającym z płatnością należności za prąd wyznacza się dodatkowy termin wpłaty do 10 lipca 2023 r. Po upływie tego terminu zalegającym działkowcom odłączony zostanie dopływ prądu na działkę.

Lublin, dnia 28 czerwca 2023 r.