Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

I Przeniesienie praw do działki

(występuje wtedy, kiedy kandydat na działkowca nabywa – w drodze kupna – wyposażenie działki, tj. altankę, urządzenia, nasadzenia itp.  od dotychczasowego użytkownika działki.)

Do kandydata na działkowca należy:

1. Podpisanie umowy sprzedaży z dotychczasowym użytkownikiem (w 3 egz.) - do pobrania wzór (wersja PDF / wersja DOC)

2. Zatwierdzenie tej umowy u notariusza za  niewielką opłatą,

3. Złożenie w Zarządzie ROD „Kalina“ "Wniosku  o zatwierdzenie przeniesienia  prawa do działki" - do pobrania: (wersja PDF / wersja DOC)

4. Ewentualnie wypełnienie Deklarcji wstąpienia do Stowarzyszenia ogrodowego ROD „Kalina” w Lublinie do pobrania (wersja PDF / wersja DOC),

5. Dokonanie wymaganych opłat (jednorazowo: wpisowe, opłata inwestycyjna; corocznie: opłaty ogrodowe)

6. Podpisanie z Zarządem ROD "Kalina" umowy dzierżawy.

 

II Wstąpienie w prawo do działki

(Występuje wtedy, kiedy Zarząd dysponuje wolnymi działkami).

Do kandydata na działkowca należy:

1. Podpisanie oświadczenia o wiedzy na temat stanu działki, (wersja PDF / wersja DOC)

2. Dokonanie wymaganych opłat (jednorazowo: wpisowe, opłata inwestycyjna; corocznie: opłaty ogrodowe)

3. Ewewntualnie wypełnienie Deklaracji wstąpienia do stowarzyszenia ogrodowego "Kalina"

4. Podpisanie umowy dzierżawy działki z Zarządem ROD.

5. Uwaga : W przypadku obejmowania działki zaniedbanej istnieje możliwość zwolnienia działkowca z niektórych opłat.

 

III Wstąpienie w prawo do działki po zmarłym działkowcu, który był osobą bliską (w terminie 6 m-cy od dnia śmierci działkowca)

Do kandydata na działkowca należy:

1. Przedstawienie odpisu aktu zgonu dotychczasowego użytkownika

2. Wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu,

3. Dokonanie wymaganych opłat (jednorazowo: wpisowe, corocznie: opłaty ogrodowe). Wpisowe i opłata inwestycyjna nie dotyczą współmałżonka zmarłego działkowca.

4. Podpisanie umowy dzierżawy działki z Zarządem.

5. Ewentualnie wypełnienie Deklaracji wstąpienia do stowarzyszenia ogrodowego "Kalina"

Uwaga !

W każdym wypadku wstąpienia w prawa do działki, Zarząd ROD podejmuje decyzję o zatwierdzeniu tego prawa (lub przeniesienia tego prawa) w formie uchwały Zarządu.