Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Dokumenty podzielono na dwie kategorie:

Dokumenty wewnęrzne ROD "Kalina" regulące wewnętrzne sprawy i dotyczące wyłącznie działkowców tego ogrodu.

W tej części znajdują się  dokumenty Walnego Zebrania: sprawozdania, plany pracy, protokoły z Walnego Zebrania, uchwały Walnego zebrania oraz uchwały Zarządu ROD "Kalina" uporządkowane według dat.

Pozostałe dokumenty i korespondencja, wynikające z funkcjonowania ROD “Kalina” w przestrzeni publicznej i administracyjnej.

W tej części znajdują się między innymi: korespondencja z radnymi, z wydziałami Urzędu Miasta Lublin oraz instytucjami miejskimi.