Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 31 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r., każdy użytkownik działki, niezależnie od tego czy jest członkiem stowarzyszenia ogrodowego czy nie, obowiązany jest ponosić wszystkie koszty utrzymania Rodzinnego Ogrodu Działkowego, które ustawa szczegółowo określa w art. 33, zaś Statut stowarzyszenia ogrodowego ROD „Kalina” z dnia 11.07.2016 r. precyzuje ten zapis w § 46 ust. 2 i 3. Także Regulamin ROD z dnia 25 lipca 2016 zawiera zapis o obowiązku wnoszenia opłat w § 35 i 36.

Opłaty w ROD „Kalina” uchwalone na rok 2024

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują poniższe opłaty statutowe w wysokości uchwalonej w dniu 23 marca 2024 r. przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia ROD „Kalina” w
Lublinie:

  1. roczna opłata ogrodowa - 1,36 zł/m² płatna do 31 maja 2024 r. (uchwała nr 4/2024)
  2. jednorazowa opłata wstępna (wpisowe) - 500,00 zł (uchwała nr 5/2024)
  3. jednorazowa opłata inwestycyjna - 500,00 zł (uchwała nr 5/2024)

Bez zmian pozostaje wysokość rocznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu< wynosząca 12,00 zł - płatna do 31 maja 2024 r.

Opłaty w ROD „Kalina” uchwalone na rok 2023

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują poniższe opłaty statutowe w wysokości uchwalonej w dniu 1 kwietnia 2023 r. przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie:

  1. roczna opłata ogrodowa – 1,30 zł/m² płatna do 31 maja 2023 r. (uchwała nr 4/2023)
  2. jednorazowa opłata wstępna (wpisowe) – 450,00 zł (uchwała nr 6/2023)
  3. jednorazowa opłata inwestycyjna - 450,00 zł (Uchwała nr 6/2023)

Bez zmian pozostaje wysokość rocznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu wynosząca 12,00 złotych, płatna w terminie do 31 maja br.

Opłaty w ROD „Kalina” uchwalone na rok 2022

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują następujące opłaty w wysokości uchwalonej przez Walne Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Kalina”
n/p Uchwały WZ Nr 5/2022 – jednorazowe wpisowe (opłata wstępna) wynosi 400 zł, jednorazowa opłata inwestycyjna 400 zł,
n/p Uchwały WZ Nr 6/2022 - coroczna opłata ogrodowa wynosi 1 zł/m2 działki (od 1 stycznia 2022 r.), płatna do 31 maja każdego roku

Treść uchwał znajduje się w informacji o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia 2022

Opłaty w ROD „Kalina” uchwalone na rok 2019

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące opłaty w wysokości uchwalonej przez Walne Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Kalina”
n/p Uchwały WZ Nr 5/2019 - coroczna opłata ogrodowa wynosi 0,72 zł/m2 działki (od 23 marca 2019 r.), płatna do 31 maja każdego roku
n/p Uchwały WZ Nr 6/2018 – jednorazowe wpisowe (opłata wstępna) wynosi 300 zł, jednorazowa opłata inwestycyjna 250 zł,
n/p Uchwały WZ Nr 7/2016 – składka członkowska dla członków Stowarzyszenia wynosi 1 zł/miesiąc.

Treść uchwał znajduje się w informacji o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia 2019

Opłaty w ROD „Kalina” uchwalone na rok 2017

Od 1 stycznia 2017 roku będą obowiązywały opłaty ogrodowe, wpisowe i opłata inwestycyjna  w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Kalina” 10 września 2016 r., a więc:

n/p Uchwały WZ Nr 9/2016 - opłata ogrodowa wynosi 0,56 zł/m2 działki,

n/p Uchwały WZ Nr 8/2016 – opłata inwestycyjna i wpisowe (opłata wstępna) wynoszą po 200 zł,

n/p Uchwały WZ Nr 7/2016 – składka członkowska dla członków Stowarzyszenia wynosi 1 zł/miesiąc.

Treść uchwał znajduje się w informacji o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia 2016

Opłaty w "ROD" Kalina uchwalone na 2016r.

Do końca roku 2016 obowiązują: składka członkowska PZD oraz opłata ogrodowa w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ROD „Kalina” z dnia 18 kwietnia 2016 r.

I

Opłaty jednorazowe w roku rozpoczęcia użytkowania działki:

  1. wpisowe - 200 zł ( § 153 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD – uchwała RK PZD nr 11/XXIII/14 )

  2. opłata inwestycyjna – 200 zł (§ 153 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD – uchwała OZ PZD w Lublinie)

 

II

Opłata ogrodowa obowiązująca każdego użytkownika działki:

0,58 zł/m2 działki do 300 m2 powierzchni + 0,40 zł/m2 powyżej 300 m2.

(Uchwała Nr 8/2015 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PZD ROD „Kalina” z dnia 18 kwietnia 2015 r.)

III

Roczna składka członkowska PZD dla członków – 6 zł

(Małżonkowie - oboje członkowie PZD płacą po 3 zł rocznie)

Obowiązek  wniesienia ww. opłaty rocznej oraz składki członkowskiej PZD, wymagalnych od 1 stycznia 2016 r. upłynął w dniu 30 czerwca 2016 r. W stosunku do osób, które nie wywiązały się z opłat, naliczane są odsetki karne.