Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

SZANOWNI DZIAŁKOWCY!

Zarząd ROD „Kalina” w Lublinie przypomina Państwu Działkowcom o zakazie wyrzucania odpadów poza teren Ogrodu, a także spalania odpadów na terenie Ogrodu.
(podstawa prawna: ustawa o odpadach z 14.12.2012 r. – Dz.U.2013 poz. 21 oraz paragr. 85 Regulaminu ROD)

Zgodnie z Regulaminem Ogrodowym odpady organiczne należy kompostować we własnych kompostownikach.

Zabronione jest wyrzucanie odpadów poza teren Ogrodu.

Odpady komunalne pochodzące z działek można wrzucać do pojemników znajdujących się w sektorze „E” w sposób zgodny z Regulaminem korzystania z pojemników.

Niedozwolone jest spalanie odpadów. Grozi za to mandat karny (min. 100 zł) ze strony Straży Miejskiej, za co Zarząd ROD “Kalina nie ponosi odpowiedzialności.

Ponadto Zarząd apeluje do Państwa o zapoznanie się z Regulaminem Ogrodowym, zwracając szczególną uwagę na obowiązki działkowca w zakresie zawiadamiania Zarządu o zmianach danych osobowych i adresów zamieszkania, budowy i rozbudowy altan, szklarni, ogrodzeń, przyłączy wodnych i energetycznych, wyposażenia działki w kompostownik i numer porządkowy widoczny z alejki.

Działkowcy łamiący postanowienia Statutu i Regulaminu Ogrodowego narażają się na stosowanie przez Zarząd sankcji przewidzianych w tych dokumentach.