Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Stan na dzień 17-05-2022

Nr działki

Metraż

Kontakt

Cena

Opis/Uwagi

357
sek. F

ok 291m2

tel. 697 969 351

do uzgodnienia

Działka z altanką i piwnicą, komórka, prąd, woda, drzewa owocowe i porzeczki..

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

  1. Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500 - 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy),
  2. Obie strony transakcji osobiście przedstawiają umowę notariuszowi (notariusz potwierdza wiarygodności podpisów obu stron umowy).
  3. Następnie nabywca działki zobowiązany jest przedstawić w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie w celu zaakceptowania przeniesienia prawa do działki przez Stowarzyszenie zarządzające Ogrodem i podpisania umowy dzierżawy działki.

UWAGA! Nabywca działki zobowiązany jest wpłacić w Zarządzie ROD „Kalina” jednorazowo 500 zł opłaty wpisowej oraz 500 zł opłaty inwestycyjnej.