KOMUNIKAT
w sprawie rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w okresie od marca 2022 r. do października 2022 r. w ROD „Kalina” w Lublinie

Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2022 r. Zarząd zatwierdził rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej w okresie od marca 2022 r. do października 2022 r. Do rozliczenia kosztów przyjęto stan podliczników w pełnych jednostkach kWh. Ten system stosowany będzie także
w następnych okresach. Koszt zużycia 1 kWh ustalony w oparciu o faktury PGE za ten okres wynosi 2,20 zł. Niższy koszt jednostkowy w stosunku do poprzedniego okresu wynika z obniżenia stawki podatku VAT z 23 % do 5 %.
Zawiadomienia o szczegółowym rozliczeniu kosztów wysłane zostaną w pierwszej kolejności do działkowców posiadających niedopłaty. W drugim etapie stosowne zawiadomienia wysłane zostaną do pozostałych działkowców, co nastąpi za około dwa tygodnie.
Z uwagi na obniżenie stawki podatku VAT Zarząd nie wyznaczył obowiązku wpłat zaliczek na okres zimowy. Nie mniej jednak Zarząd zaleca wnoszenie zaliczek przez działkowców, którzy będą korzystać z energii elektrycznej także w okresie zimowym. Kwotę zaliczki należy ustalić samodzielnie w wysokości odpowiedniej do stopnia jej zużycia, przyjmując minimalny koszt według obecnej stawki 2,20 zł/kWh. Nie ma jednak gwarancji, że taka stawka zostanie utrzymana także w 2023 r. Zaliczki proszę wpłacać przelewem na rachunek bankowy

nr 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Następne rozliczenie zużycia kosztów energii elektrycznej dokonane zostanie w marcu 2023 r.

Lublin, dnia 10 listopada 2022 r.
Prezes Zarządu
Zbigniew Kazanowski