Skład osobowy Zarządu:

Prezes –  mgr Halina Gaj-Godyńska, 

I wiceprezes – Leszek Pietryka

II wiceprezes – Andrzej Kornicki

Sekretarz –  mgr Grażyna Rojek

Skarbnik – Wiesława Opasała

członkowie:  Jerzy Kulpa, Zbigniew Dobrowolski, Roman Zając

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – mgr Zbigniew Kazanowski

Wiceprzewodniczący – inż. Artur Osiński

Sekretarz – Krystyna Adamczyk

Komisja Rozjemcza:

Przewodnicząca – dr Marzena Włodarczyk-Stasiak

Wiceprzewodniczący – Roman Wesołowski

Sekretarz – Beata Staszewska

Członkowie: Władysława Racicka i Zbigniew Piróg