Skład osobowy Zarządu:

Prezes –  mgr Halina Gaj-Godyńska

I wiceprezes – Leszek Pietryka

II wiceprezes – Andrzej Kornicki

Sekretarz – Irena Rejak

Skarbnik – Wiesława Opasała

członkowie: Jerzy Kulpa, Zbigniew Dobrowolski, Roman Zając, Zbigniew Piróg

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – mgr Zbigniew Kazanowski

Wiceprzewodniczący – mgr inż. Henryk Bącal

Sekretarz – Krystyna Adamczyk

Komisja Rozjemcza:

Przewodnicząca – dr Marzena Włodarczyk-Stasiak

Wiceprzewodniczący – Roman Wesołowski

Sekretarz – Beata Staszewska

Członkowie: Władysława Racicka i Leszek Laszewski