W sobotę 24 września br. na posesji Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 (od 11 lipca 2016 samodzielnego stowarzyszenia ogrodowego z osobowością prawną, zarejestrowanego w KRS pod Nr 0000627908) oraz na terenie gościnnie użyczonego nam Zespołu Garażowego RSM „Motor”, odbyły się doroczne „Dożynki Działkowe” z udziałem władz Miasta z Panem Prezydentem dr. Krzysztofem Żukiem na czele oraz Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Lublin – radną okręgu Kalinowszczyzny, „Tatarów” i „Ponikwody” – panią Martą Wcisło, a także Przewodniczącymi Rady Dzielnicy „Kalinowszczyzna” – panami: Pawłem Babulą i Adamem Osińskim.

Obchody naszego święta plonów zaszczycili także nasi sąsiedzi, tj. władze spółdzielni mieszkaniowej „Motor”, której wielu mieszkańców i pracowników zajmuje się także uprawą działek w naszym Ogrodzie.

Zarząd podziękował przybyłym Gościom za dotychczasową życzliwą pomoc pracowników Urzędu Miasta i jego instytucji, w tym dyrektorowi Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – panu mgr inż. Adamowi Borowemu oraz kierownikowi p. Arturowi Ścibiorskiemu, którzy ze szczególną pieczołowitością dbają o utrzymanie estetycznego wyglądu pasa drogowego ul. Zawilcowej oraz przejezdność ulicy, w niełatwych warunkach budowy Parku „Zawilcowa”, de facto ciągle jeszcze zdegradowanego i zaniedbanego terenu byłego wysypiska śmieci i oczyszczalni ścieków. Jest to obszar kilkunastu hektarów, który znalazł w obecnych władzach Lublina, a konkretnie w osobie Prezydenta Miasta - pana Krzysztofa Żuka - wizjonerskiego protektora i zdeterminowanego realizatora projektu rewitalizacji tego obszaru, jako terenu rekreacyjnego dla mieszkańców dzielnic: Kalinowszczyzna i Tatary.

Inspiratorką i konsekwentną „egzekutorką” realizacji koncepcji Parku Zawilcowa jest wiceprzewodnicząca Rady Miasta – pani Marta Wcisło. Działania jej wspiera doradca Prezydenta, dyrektor Zdzisław Strycharz oraz Wydział Ochrony Środowiska UM pod dyrekcją p. Marty Smal-Chudzik, którzy doprowadzili w bieżącym roku do opracowania projektu wykonawczego „Zagospodarowania terenu parku przy ul. Zawilcowej”, przewidzianego do realizacji do końca roku 2018. Sąsiedztwo przyszłego Parku stwarza naszemu Ogrodowi możliwość partycypacji w unowocześnieniu infrastruktury, jak np. elektryfikacja Ogrodu czy doczekanie się estetycznego ogrodzenia oraz wyasfaltowania nawierzchni ulicy Zawilcowej i zadbania o jej otoczenie. Na wdzięczność Zarządu zasługuje w tej mierze pani dyrektor Ludwika Stefańczyk, kierująca Wydziałem Gospodarki Komunalnej, która już w fazie projektowania zagospodarowania obszaru pod realizacja Parku, starała się zadbać o docelowo estetyczny wygląd sąsiadujących z Ogrodem terenów miejskich.

Szczególnie serdecznie powitaliśmy na naszym „święcie plonów ogrodniczych” sąsiadujących i sympatyzujących z naszym Ogrodem Prezesów i przedstawicieli innych Ogrodów Działkowych. Niestety, mimo serdecznych i najszczerszych zaproszeń, zabrakło wśród naszych Gości przedstawicieli Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Lublinie, z którego struktur wprawdzie wyłączyliśmy się w roku bieżącym, niemniej pozostajemy z nieustającą sympatią dla tej zasłużonej od 35 lat organizacji działkowców, której wszelkie inicjatywy krajowe i regionalne zamierzamy popierać, ilekroć zajdzie taka potrzeba.

Mimo nietypowej, jak na tę porę roku, chwilowej, ale intensywnej jesiennej burzy, festyn nasz zgromadził rekordową ilość uczestników święta plonów ogrodniczych, którym przygrywał utytułowany licznymi nagrodami na ogólnopolskich festiwalach i przeglądach zespołów amatorskich oraz nagrodą Ministra Kultury RP - Zespół z Kapelą „Podzamcze”, od 31 lat działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mełgwi. Również swoje wiersze zaprezentowała pani Alina Jahołkowska – znana lubelska poetka i - nasza działkowiczka !

Podczas festynu przeprowadziliśmy kilka konkursów z nagrodami, ufundowanymi przez Zarząd Ogrodu dla każdego uczestnika: ”przyrodniczy” dla dzieci oraz quiz z podstaw wiedzy ogrodniczej dla dorosłych. Ponadto, 40 działkowców zostało uhonorowanych Dyplomami Uznania za najładniejszą działkę lub aktywność społeczną w życiu Ogrodu. Dyplomy wręczali członkowie Zarządu Stowarzyszenia wraz z prezentami - drobnymi, ale użytecznymi w pracy działkowca narzędziami, sadzonkami i cebulkami, nawozami oraz literaturą ogrodniczą.

Nasi sponsorzy: markety E.Leclerc oraz Leroy Merlin zorganizowali własne konkursy na wiedzę o markach ich marketów, w którym ofiarowali uczestnikom własne, cenne nagrody, a także zajęcia i zabawy dla najmłodszych – oczywiście z nagrodami.

I tak: Market budowlany Leroy Merlin zorganizował konkurs dla dzieci z umiejętności sadzenia roślin, pt. „Dzieciaki- sadzeniaki”, gdzie nagrodami były, m.in. własnoręcznie zasadzone rośliny.

Sklep E.Leclerc ufundował torty dla Gości i ciasteczka dla dzieci. Ponadto E.Leclerc zorganizował kiermasz ze zdrową żywnością, które to produkty - w torbach ekologicznych – także stały się nagrodami dla uczestników konkursów.

Prowadzącą imprezę była mgr Joanna Kolstrung z Centrum Kultury w Lublinie. Obsługę elektroakustyczną zrealizowała profesjonalna firma „Proscenium”.

Patronat i nagrody rzeczowe ofiarowały markety:

E.Leclerc przy ul. Turystycznej oraz Leroy Merlin „Olimp” przy ul. Spółdzielczości Pracy

Zarząd ROD „Kalina” uprzejmie dziękuje dostojnym Gościom za ich obecność na naszym święcie ogrodniczych plonów, lubelskim mediom „Kurierowi Lubelskiemu” i tygodnikowi „Nowy Tydzień”, które upowszechniły „Dzień Działkowca” w ROD „Kalina” jako święto także Dzielnicy „Kalinowszczyzna”.

Sponsorom: E.Leclercowi i Leroy Meriln oraz działaczom z Ogrodu Działkowego „Kalina” dziękujemy z całego „społecznikowskiego” serca za pomoc w zorganizowaniu festynu, a także Państwu Działkowcom wraz z Rodzinami za liczny udział w naszym wspólnym święcie plonów.

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie

Zapraszamy na Jubileusz „40-lecia OGRODU ”KALINA”

w czerwcu 2017 roku

 dzien dzialkowca2016 nt

Relacja Nowego Tygodnia w Lublinie

Relacja Kuriera Lubelskiego

Zapraszamy do galerii.

 

Dzień Działkowca - Festyn 2016 Cz.1


Dzień Działkowca - Festyn 2016 Cz. 2

Dzięki uprzejmości Jacka Ochmińskiego