W dniu 25 sierpnia 2015 w Ratuszu odbyło się spotkanie władz Miasta z działaczami dzielnicy “Kalinowszczyzna”. Obecny był prezydent  Krzysztof Żuk oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin Marta Wcisło. Udział w spotkaniu wzięła także prezes Zarządu ROD “Kalina” Halina Gaj-Godyńska i sekretarz Zarządu Grażyna Rojek. Wśród ważnych dla mieszkańców dzielnicy spraw poruszono także kwestie realizacji dalszego etapu budowy “Parku Zawilcowa”, który sąsiaduje bezpośrednio z terenem ogrodu działkowego “Kalina”. Prezydent Miasta Krzysztof Żuk zobowiązał Wydział Ochrony Środowiska do dopilnowania naprawy nawierzchni ulicy Zawilcowej, będącej jedyną drogą dojazdową do ROD “Kalina”. Wiążę się to z rozbiórką byłych budowli na terenie starej oczyszczalni ścieków, z których gruz posłuży utwardzeniu  nawierzchni ulicy. Zobowiązał także Wydział Ochrony Środowiska UM do zainteresowania się nieszczelnością  zlewni nieczystości, rozsiewających fetor na  działki oraz ścieżkę rowerową.

Galeria: Spotkanie z Prezydentem Żukiem - sierpień 2015