Działki można dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

Sektor B:

działki o numerach: 77, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110,116, bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Sektor C:

działki zaniedbane, bez obiektów Nr : 163, 168 (trójkąt), 168 B, 169, 173 A, 184, 189, 189 A, 192 (trójkąt),

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Sektor D:

działka numer 199

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.