Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

 

Niektóre uchwały podjęte na Walnym Zebraniu:

W sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD - Uchwała Nr 4/2015

W sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej - Uchwała Nr 5/2015

W sprawie wyników wyborów do organów PZD - Uchwała Nr 6/2015

W sprawie wysokości opłaty ogrodowej - Uchwala Nr 8/2015

W sprawie ocieplenia budunku Zarządu ROD - Uchwała Nr 9/2015

W sprawie przyjęcia wniosków składanych przez członków ROD - Uchwała Nr 11/2015

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

 

Przed zbliżającym się Walnym Zebraniem 2015 , Zarząd przygotował następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie  zarządu ROD “Kalina” za rok 2014 wersja PDF / wersja DOC
2. Protokół Komisji Rewizyjnej z badania bilansu za rok 2014 wersja PDF / wersja DOC
3. Sprawozdanie Zarządu ROD “Kalina” za kadencję 2010-15 wersja PDF / wersja DOC
4. Plan Pracy Zarządu ROD “Kalina” na rok 2015 wersja PDF / wersja DOC
5. Program Działania Zarządu ROD “Kalina” na kadencję 2015-19 wersja PDF / wersja DOC

kalina zebranie2015