Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

 Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie rozpoczęło się w sobotę 21 kwietnia br. o godz. 1030, tj. w drugim terminie, z powodu braku quorum w terminie pierwszym.

Po otwarciu zebrania przez prezes Zarządu ROD „Kalina” p. Halinę Gaj-Godyńską, głos zabrał zaproszony na Walne Zebranie Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk. Odniósł się on do budowy Parku „Zawilcowa”, sąsiadującego z Ogrodem, i mającego bezpośredni wpływ na życie i przyszłość Ogrodu „Kalina”. Ponowił także zapewnienie oświetlenia i monitorowania sąsiedztwa Ogrodu po ostatecznym zbudowaniu ulicy Zawilcowej wraz z parkingami w roku 2019.

Walne Zebranie członków stowarzyszenia ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” jednogłośnie uchwaliło Plan Pracy na rok 2018 i Preliminarz na rok 2018, związany z realizacją Planu Pracy. Ponadto uchwalono realizację inwestycji pn. „Elektryfikacja i oświetlenie ROD „Kalina” oraz upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do zaciągnięcia kredytu na brakującą część kwoty kosztów elektryfikacji, po uwzględnieniu dotacji Prezydenta Miasta z Biura Partycypacji Społecznych UM, a także – w konsekwencji zaciągnięcia i spłaty pożyczki - utworzenie funduszu celowego, opodatkowującego każdą działkę w równej kwocie elektryfikacji i oświetlenia terenów wspólnych.

Przebieg Walnego Zebrania i treść podjętych uchwał znajduje się w Protokole z Walnego Zebrania.

Uzyskanie dotacji z Urzędu Miasta w kwocie 100 tys. zł na elektryfikacje Ogrodu zostało poprzedzone intensywną pracą Zarządu od jesieni 2017 r., m.in. niezliczoną ilością spotkań z władzami miasta i dyrektorami odpowiednich wydziałów UM oraz wizji lokalnych ”w terenie”. Prezentujemy zdjęcia ze spotkań w gabinecie Prezydenta Miasta z udziałem dyrektorów Wydziału Ochrony Środowiska UM, Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Zarządu Dróg i Mostów oraz Biura Partycypacji Społecznych UM. W każdym z tych spotkań uczestniczyła wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z naszego okręgu – pani Marta Wcisło, która organizowała te spotkania, jako konsekwentna rzeczniczka interesów działkowców z naszego Ogrodu, za co tą drogą - serdecznie Jej dziękujemy.

Zarząd ROD „Kalina”

Porządek obrad Pobierz PDF

Sprawozdanie z Pracy Zarządu w r. 2017 Pobierz PDF

Plan Pracy Zarządu na rok 2018 Pobierz PDF

Uchwała nr 1 – Honorowe Członkostwo dla J. Malinowskiego Pobierz PDF

Uchwala nr 2  - Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego Komisji Rewizyjnej za rok 2017 Pobierz PDF

Uchwała nr 3 – Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Elektryfikacja ROD "Kalina" Pobierz PDF

Uchwała nr 4 – upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania "Elektryfikacja i oświetlenie ROD "Kalina" Pobierz PDF

Uchwała nr 5 – utworzenie funduszu celowego na realizację zadania inwestycyjnego "Elektryfikacja Ogrodu" Pobierz PDF

Uchwała nr 6 – ustalenie wysokości wpisowego i opłaty inwestycyjnej Pobierz PDF

Uchwała nr 7 – utworzenie funduszu inwestycyjno-remontowego  Pobierz PDF

Uchwala nr 8 – ws. przyjęcia Palne Pracy na rok 2018  Pobierz PDF

Uchwała nr 9 – preliminarz na rok 2018 Pobierz PDF

Protokół z Walnego Zebrania 2018 Pobierz PDF

 

Galeria: Walne Zebranie 21-04-2018

Poniżej:

Zdjęcia ze spotkania u Prezydenta Miasta w lutym 2018 r. ws. nawierzchni ulicy Zawilcowej i dotacji na elektryfikacje Ogrodu

Galeria: Spotkanie w sprawie elektryfikacji

Poniżej:

Zdjęcia z "wizji lokalnej" na terenie granicy Parku Zawilcowa i Ogrodu "Kalina" ws. uporządkowania skarpy sąsiadującej z Ogrodem

Galeria: budowa Parku "Zawilcowa" cz.3