Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

 

Uchwała Zarządu ROD "Kalina" o zwołaniu Walnego Zebrania pobierz PDF

Porządek Obrad Walnego Zebrania 2017 pobierz PDF

Regulamin obrad Walnego Zebrania 2017 pobierz PDF

Protokół Komisji Skrutacyjnej Nr 1 pobierz PDF

Protokół Komisji Skrutacyjnej Nr 2 pobierz PDF

Plan pracy Zarządu na 2017r. pobierz PDF

Uchwała Nr 1 - Nadanie Honorowego Członkostwa w Stowarzyszeniu ROD „Kalina” w Lublinie P. Marcie Wcisło, wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lublin. Pobierz PDF

Uchwała Nr 2 - Wybór w wyborach uzupełniających do Zarządu pani Ireny Rejak i pana Romana Zająca.

Pobierz PDF

Uchwała Nr 3 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za okres od 11 lipca do 31 grudnia 2016 r.

Pobierz PDF

Uchwała Nr 4 - Uchwalenie Plan Pracy Zarządu na rok 2017.

Pobierz PDF

Uchwała Nr 5 - Przyjęcie planu remontowego na rok 2017 i uchwalenie zadanie pn. „Wymiana dachu na budynku administracyjnym ROD „Kalina”.

Pobierz PDF

Uchwała Nr 6 - Uchwalenie planu inwestycyjnego i przyjęcie do realizacji zadania pn. „Elektryfikacja ROD „Kalina” oraz uchwalono fundusz celowy na tę inwestycję na lata 2017-2020.

Pobierz PDF

Uchwała Nr 7 - Upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na realizację elektryfikacji Ogrodu.

Pobierz PDF

Uchwała Nr 8 - Utworzenie funduszu nagród dla pracujących społecznie członków organów Stowarzyszenia.

Pobierz PDF

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Pobierz PDF

Stowarzyszenie nie upowszechnia dokumentów zawierających dane osobowe oraz dane finansowe. Można się z nimi zapoznać jedynie w siedzibie Zarządu przy ul. Zawilcowej 2.

Nadanie Honorowego Członkowstwa Pani Marcie Wcisło - wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lublin

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 4 marca 2017 r., Uchwała walnego Zebrania Nr 1/2017 - Działkowcy ROD "Kalina" nadali Pani Marcie Wcisło- wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lublin  Honorowe Członkostwo w Stowarzyszeniu Ogrodowym Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina" w Lublinie.