Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PZD ROD „Kalina” w Lublinie

w dniu 16 kwietnia 2016 r.

W sobotę 16 kwietnia o godz. 13.30, tj. w drugim terminie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, w którym uczestniczyło około 90 osób.

Obrady zostały poprzedzone wykładem dr Marzeny Włodarczyk-Stasiak – naszej działkowiczki i adiunkta w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Superfoods”. W przerwach zebrania były wyświetlane zdjęcia i filmy z przebiegu Dnia Działkowca 2015, zaś podczas zebrania, dokumenty omawiane podczas obrad, takie jak: Porządek zebrania, Regulamin zebrania, Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Plan Pracy Zarządu, Preliminarz finansowy oraz projekty uchwał.

Gośćmi zebrania byli: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublina – pani Marta Wcisło, dyrektor Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie – p. Magdalena Wójcicka, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy „Kalinowszczyzna” panowie: Paweł Babula i Adam Osiński oraz przedstawicielki Straży Miejskiej, panie dzielnicowe: Kinga Wąsowska i Magdalena Pałkowska.

Każdy z Gości zabrał głos na temat współpracy z naszym Ogrodem i jego Zarządem, a pani Rada Marta Wcisło przedstawiła i omówiła wizualizację miejskiego projektu „Park Zawilcowa”, którego sąsiedztwo stwarza Ogrodowi potencjalne szanse na elektryfikację i meliorację wodną.

Zebraniu przewodniczył pan Ryszard Wlizło, sekretarzem była pani Grażyna Rojek, zaś asesorami: pani Grażyna Piróg i Artur Osiński.

Zebranie przyjęło zaproponowane w porządku obrad uchwały, m.in. ws. Planu Pracy Zarządu w roku 2016, Preliminarza finansowego na rok bieżący oraz zaakceptowało wysokość opłaty ogrodowej z roku poprzedniego, ze statutowym terminem jej wnoszenia do 30 czerwca 2016 r.

 

Uchwalono opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

  1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

  2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

  3. opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

  4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,

  5. zarządzanie ROD

w roku 2016 w wysokości 0,58 zł od m² powierzchni użytkowanej działki do 300 m2 oraz 0,40 zł od każdego m2 ponad 300 m2 powierzchni działki.

(w tym 0,07 zł za każdy m2 partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).

Galeria: Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD ROD "Kalina" 16 kwietnia 2016

Galeria: Walne zebranie 16 kwietnia 2016