Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

  1. Deklaracja członkowska członka zwyczajnego Stowarzyszenia

Deklaracja do pobrania (wersja PDF / wersja DOC)

  2. Umowa przeniesienia praw do działki

Umowa do pobrania (wersja PDF / wersja DOC)

  3. Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

Wniosek do pobrania (wersja PDF / wersja DOC)

  4. Oświadczenie - działka zaniedbana

Oświadczenie do pobrania (wersja PDF / wersja DOC)

  5. Umowa dzierżawy działki

Umowa do pobrania (wersja PDF / wersja DOC)

  6. Szablon umowy na korzystanie z energii elektrycznej na podstawie licznika.

Umowa na korzystanie z podlicznika (wersja DOC / wersja PDF)