Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Kalina” w Lublinie , zgodnie z paragr. 33 ust. 3 Statutu stowarzyszenia
uchwalony został przez Zarząd ROD “Kalina” w dniu 25 lipca 2016 r. uchwałą nr 2/2016  z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.
 
Regulamin do pobrania Wersja DOC / Wersja PDF