Protokół z Walnego Zebrania 2016r. Wersja DOC / Wersja PDF

Uchwała WZ Nr 1/2016: W sprawie zaakceptowania Uchwały Zarządu Nr 9/2016 z 22.08.br. uzupełniającej
skład osobowy Zarządu Wersja DOC / Wersja PDF

Załącznik: Uchwała Zarządu Nr 9/2016 z 22.08.2016 r. ws. wyborów uzupełniających do Zarządu Wersja DOC / Wersja PDF

Uchwała WZ Nr 2/2016: Wyniki wyborów Wersja DOC / Wersja PDF

Uchwała WZ Nr 3/2016: W sprawie Planu Pracy na 2016 rok i Programu Działania na okres kadencji
w latach 2016 - 2020 Wersja DOC / Wersja PDF

Załącznik: Plan Pracy Zarządu na kadencję 2016-2020 Wersja DOC / Wersja PDF

Załącznik: Program Działania Zarządu na kadencję 2016-2020 Wersja DOC / Wersja PDF

Uchwała WZ Nr 4/2016: W sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Wersja DOC / Wersja PDF

Załącznik: Regulamin Komisji Rewizyjnej Wersja DOC / Wersja PDF

Uchwała WZ Nr 5/2016: W sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Wersja DOC / Wersja PDF

Załącznik: Regulamin Zarządu Wersja DOC / Wersja PDF

Uchwała WZ Nr 6/2016: W sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rozjemczej Wersja DOC / Wersja PDF

Załącznik: Regulamin Komisji Rozjemczej Wersja DOC / Wersja PDF

Uchwała WZ Nr 7/2016: W sprawie ustalenia wysokości wpisowego do Stowarzyszenia oraz składki członkowskiej Wersja DOC / Wersja PDF

Załącznik: Uchwała Zarządu NR 4/2016 z 28.07.2016 r. ws. zasad przyjmowania członków do Stowarzyszenia Wersja DOC / Wersja PDF

Uchwała WZ Nr 8/2016: W sprawie ustalenia wysokości wpisowego (opłaty wstępnej) oraz opłaty inwestycyjnej Wersja DOC / Wersja PDF

Uchwała WZ Nr 9/2016: W sprawie ustalenia wysokości opłaty ogrodowej na rok 2017 Wersja DOC / Wersja PDF