Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich nowych użytkowników.

Można je dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

SEKTOR A:

działka nr  42 – podmakająca, bez altanki, częściowo zagospodarowana ( w przyszłym roku 2019 zostanie wykopany staw odwadniający okoliczne działki)

Sektor B:

działki : Nr 77, 82, 83, 86, 87, 99, 100, 101, 116, 119, 120, bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Sektor C:

działki zaniedbane, bez obiektów Nr : 168 b, 173 A, 174 A, 189 A (dług), 192, 199

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Sektor D:

działki Nr : 232, 233, bez obiektów, zarośnięte.

działka Nr 235 - z drewnianą altanką, zarośnięta

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Oraz w sektorrze B:

sucha, ładna działka nr 115 z małą drewnianą altanką, obecnie nieuprawiana od 2 lat. Koszt jednorazowy : 400 zł odstępnego dla poprzedniego użytkownika, 300 zł wpisowego, 250 zł opłaty inwestycyjnej oraz bieżąca opłata ogrodowa za rok 2019.

Od 18 marca (po zinwentaryzowaniu) wystawione zostaną na licytację działki z altankami nr 94 , 235, 241. (koszt: wylicytowana kwota + 300 zł wpisowego + 250 zł opłaty inwestycyjnej + bieżąca opłata ogordowa za 2019r.)

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

Stan na dzień11-02-2019 r.