ZARZĄD ROD "KALINA" przypomina

o zbliżającym się terminie zimowego zamknięcia wody, które nastąpi po 22 października (jeśli przymrozki nie pojawią się wcześniej) Krany można odkręcić i zabezpieczyć na zimę we własnym zakresie i następnie przykręcić je na wiosnę.

16 października 2018 r.