Stan na dzień 22-08-2018

Nr działki

Metraż

Imię i nazwisko

Kontakt

Cena

UWAGI

226

283m2

Barbara Figiel
(kontakt, Zarzęd ROD "Kalina")

511 176 601

(ok 800zł)

Altanka murowana z suchą piwnicą do gruntownego remontu. 2 foliaki do remontu. Działka bardzo zaniedbana i zarośnięta

344

285m2

Małgorzata Wiatrowska

794 660 050

ok. 5.000 zł

Altanka obita blachą, grill murowany, wędzarka, huśtawka

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500- 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy) i obowiązkowo przedstawić ją przez nabywcę działki w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie (poniedziałki –w godz. 1500-1800).