Zachęcamy Państwa Działkowców do udzielenia pomocy studentce UMCS i zapoznanie się z przedstawioną przez nią ankietą.
Zarząd ROD “Kalina”
 

Dzień dobry,
jestem studentką UMCS na kierunku gospodarka przestrzenna. Piszę pracę na temat "Ogrody działkowe jako element zielonej infrastruktury Lublina".
Do mojej pracy potrzebne jest zebranie ankiet od osób posiadających ogrody działkowe.
Karina Kłapot