Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina”

ogłasza licytację

zaniedbanych działek w naszym Ogrodzie:

w dniu 26 sierpnia o godzinie 1730

w budynku Zarządu przy ul. Zawilcowej 2

Nr 96

o powierzchni 296 m2 w sektorze B. Na działce znajduje się murowana altanka w stanie bardzo zniszczonym, kilka starych drzew owocowych: 2 śliwy, 1 jabłoń, oraz trudne do rozpoznania krzewy. Cała działka zarośnięta jest niekoszona od dawna trawą. (vide: zdjęcia) Brak jakichkolwiek upraw i kompostownika.

Wartość działki została wyceniona przez Inwentaryzacyjną Komisję Ogrodową na 100 zł, co stanowi cenę wywoławczą licytacji.

 

Nr 421

o powierzchni 341 m2 w sektorze H. Na działce znajduje się drewniana altana w dość dobrym stanie, zarośnięta ścieżka z płyt chodnikowych ok. 3 mb. Drzewa owocowe: 1 jabłoń, 2 wiśnie, 2 czereśnie. Krzewy ozdobne: 3 sztuki bzu. Działka zrośnięta zaniedbaną trawą i chwastami. Brak kompostownika. (vide: zdjęcia)

Wartość działki została wyceniona przez Inwentaryzacyjną Komisję Ogrodową na 1200 zł, co stanowi cenę wywoławczą licytacji.

 

Na podstawie art. 42 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r. kwoty uzyskane w toku licytacji zostaną wypłacone poprzednim użytkownikom działek, po potrąceniu ewentualnie zaległej opłaty ogrodowej oraz kosztów przekazu pieniężnego.

Działki można obejrzeć w Ogrodzie w ciągu dnia w dowolnym czasie.

Z osobą, która w wyniku licytacji uzyska prawo do wybranej działki, zostanie podpisana „Umowa dzierżawy działkowej”. Oprócz wylicytowanej kwoty, osoba ta będzie zobowiązana do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej 300 zł i opłaty inwestycyjnej w wysokości 250 zł.

Lublin, 14 sierpnia 2019 r.