17 maj 2019

INFORMACJA

ze spotkania w Ratuszu w dniu 17 maja 2019 r.

z Prezydentem Krzysztofem Żukiem ws. elektryfikacji Ogrodu „Kalina”

W spotkaniu ponadto wzięli udział: Pani Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Wcisło, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin p. Artur Szymczyk oraz dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów UM – p. Tadeusz Dziuba, a ze strony Zarządu ROD „Kalina”: prezes Zarządu p. Halina Gaj-Godyńska, wiceprezes p. Andrzej Kornicki oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia ogrodowego p. Zbigniew Kazanowski.

W toku rozmów, Prezydent Krzysztof Żuk podtrzymał wolę udzielenia Ogrodowi dotacji do tej inwestycji w ramach partycypacji społecznej w budżecie lokalnym Miasta. W ciągu najbliższych kilkunastu dni powinno zostać podpisane pomiędzy stronami (Urząd Miasta i Zarząd ROD „Kalina”) porozumienie w tej sprawie, po czym Wydział Inwestycji i Remontów UM przystąpi do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo „Budowy oświetlenia ledowego w ROD „Kalina”, zaś Zarząd Ogrodu dokończy procedurę pozyskania pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako wkładu własnego Ogrodu w tę inwestycję, która zapewni oświetlenie newralgicznych miejsc w Ogrodzie oraz rozprowadzenie sieci elektrycznej, od które poszczególni działkowcy ( już na własny koszt) będą mogli przeciągnąć kable elektryczne do swoich działek i altanek.

Eksploatacja energii elektrycznej na terenie wspólnym w Ogrodzie (np. latarnie) będzie rozliczana w równej kwocie na każdą działkę, zaś używanie prądu w altance i na działce działkowca będzie opomiarowane przy pomocy podlicznika.

Mamy nadzieję, że nasze ponad dwuletnie starania o zelektryfikowanie Ogrodu, przy pozyskaniu znaczącego wsparcia finansowego Gminy Lublin – w końcu zostaną sfinalizowane w bieżącym roku, co będziemy zawdzięczali wyjątkowej determinacji Pana Prezydenta Żuka oraz Pani wiceprzewodniczącej Marty Wcisło ( Honorowej Członkini naszego Stowarzyszenia).

Poniżej zdjęcia z roboczego spotkania w tej sprawie, z udziałem wymienionych wyżej osób.

Elektryfikacja - spotkanie z Prezydentem 17-05-2019
Elektryfikacja - spotkanie z Prezydentem 17-05-2019