Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich nowych użytkowników.

Można je dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

SEKTOR A:

działka nr : 42 – bez altanki, częściowo zagospodarowana

Sektor B:

działki : Nr 77, 82, 83, 86, 87, 99, 100, 101, 116, 119, 120, bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Sektor C:

-kompleks zarośniętych trzciną nieużytków 159,160, 161, 162,162 a)Ktoś chętny, niebojący się ciężkiej pracy, zainteresowany zrekultywowaniem którejś z działek, zostanie zwolniony z wszelkich opłat na 2 lata ( oprócz jednorazowego wpisowego 300 zł – pod warunkiem postępu prac rekultywacyjnych w roku 2018 i następnych).

działki Nr : 165 a, 168 b, 168 c, 173 a, 189, 192, zaniedbane, bez obiektów.

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

Stan na dzień 20-08-2018 r.

UWAGA !

Od 3 września 2018 roku w ROD „Kalina” będą wolne działki, które zostaną „odzyskane” od działkowców zaniedbujących ich uprawę na podstawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Niektóre z nich będą sprzedawane w drodze licytacji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego (ustawa o kpc z 17.11.,1964 r.) o uproszczonej egzekucji ( art. 41 ust. 4 ustawy o rod z 13.12.2013 r.).