Odpowiadając na liczne pytania Państwa o termin założenia sieci elektrycznej w naszym Ogrodzie, informujemy, że droga proceduralna jest już na ukończeniu.

Obecnie czekamy na ogłoszenie przetargu na wykonawcę elektryfikacji, który zostanie ogłoszony przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego – prawdopodobnie we wrześniu br. Po uwzględnieniu okresu odwoławczego ( jakieś 2 miesiące od ogłoszenia przetargu), jeśli wyłoniony zostanie wykonawca, będziemy mogli przystąpić do prac ziemnych, itd.

W zawiązku z partycypacją Urzędu Miasta w wysokości 100 tys. zł w elektryfikacji Ogrodu, zobowiązani jesteśmy poddać się procedurze przetargowej oraz wpłacić na konto UM 200 tys. zł naszego udziału. W tym celu, w najbliższych tygodniach, Zarząd zaciągnie kredyt w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska, do czego upoważniła nas uchwała NR 4 Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 21 kwietnia 2018 r.

15-08-2018