Serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia z powodu przedwczesnej śmierci Żony i naszej Działkowiczki – Pani ANNY PIETRYKI, składają Panu Leszkowi Pietryce – Wiceprezesowi Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie.

Działkowcy oraz członkowie zarządu

Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich nowych użytkowników.

Można je dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

SEKTOR A:

działka nr : 42 – podmakająca, bez altanki, częściowo zagospodarowana ( w przyszłym roku 2019 zostanie wykopany staw odwadniający okoliczne działki)

Sektor B:

działki : Nr 77, 82, 83, 86, 87, 99, 100, 101, 116, 119, 120, bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Sektor C:

-kompleks zarośniętych trzciną nieużytków 159,160, 161, 162,162 a) – Ktoś chętny, niebojący się ciężkiej pracy, zainteresowany zrekultywowaniem którejś z działek, zostanie zwolniony z wszelkich opłat na 2 lata ( oprócz jednorazowego wpisowego 300 zł – pod warunkiem postępu prac rekultywacyjnych w roku 2018 i 2019).

działki Nr : 165 a, 168 b, 168 c, 173 a, 189, 192, zaniedbane, bez obiektów.

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

UWAGA !

Od 3, 6, 8 i 13 września 2018 r. w ROD „Kalina” będą wolne działki, które zostaną „odzyskane” od działkowców zaniedbujących ich uprawę na podstawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Niektóre z nich (z obiektami i nasadzeniami: Nr 115, 226, 325 ) będą sprzedawane w drodze licytacji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego (ustawa o kpc z 17.11.,1964 r.) o uproszczonej egzekucji ( art. 41 ust. 4 ustawy o rod z 13.12.2013 r.).

Numery wolnych działek: Nr 233 - od 6.08.18, nr 174 A – od 1.09.18, Nr 325 – od 8.08.2018.

Stan na dzień 24-09-2018 r.