INFORMACJA

z Walnego Zebrania stowarzyszenia ogrodowego ROD „Kalina” w Lublinie

w dniu 21 kwietnia 2018 r.

 

Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich działkowców w ROD „Kalina” na podstawie art. 33 ustawy o rod z 13.12.1013 r.

 

Walne Zebranie członków stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie odbyło się w sobotę 21 kwietnia br. o godz. 1030, tj. w drugim terminie, z powodu braku quorum w terminie pierwszym.

Na zebraniu gościli: Prezydent Miasta dr Krzysztof Żuk i Przewodniczący Rady Dzielnicy „Kalinowszczyzna”, panowie Adam Osiński i Paweł Babula.

Prezydent Krzysztof Żuk odniósł się do budowy Parku „Zawilcowa”, sąsiadującego z Ogrodem, i mającego bezpośredni wpływ na życie i przyszłość Ogrodu „Kalina”. Ponowił zapewnienie o oświetleniu i monitorowaniu sąsiedztwa Ogrodu po ostatecznym zbudowaniu ulicy Zawilcowej wraz z parkingami w roku 2019. Prezes Zarządu Halina Gaj-Godyńska podziękowała Prezydentowi za udzielenie Ogrodowi dotacji na oświetlenie Ogrodu.

 

Walne Zebranie jednogłośnie uchwaliło:

  1. Plan Pracy na rok 2018 i Preliminarz na rok 2018, związany z realizacją Planu Pracy.
  2. Realizację inwestycji pn. „Elektryfikacja i oświetlenie ROD „Kalina”.
  3. Upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do zaciągnięcia kredytu na brakującą część kwoty kosztów elektryfikacji, po uwzględnieniu dotacji Prezydenta Miasta z Biura Partycypacji Społecznych UM.
  4. Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na 200.000 zł na 4 lata.
  5. Spłatę pożyczki poprzez utworzenie funduszu celowego, opodatkowującego każdą działkę w równej kwocie kosztów elektryfikacji terenów wspólnych, rozłożona na 4 lata. (Zarząd ustali w terminie późniejszym - po przyjęciu kosztorysu wykonawczego inwestycji- kwotę partycypacji dla każdej działki i terminy jej wpłaty).
  6. Podwyższenie opłaty wpisowej do 300 zł i opłaty inwestycyjnej do 250 zł dla nowych użytkowników działek.
  7. Plan inwestycyjno-remontowy na rok 2018 i przeznaczenie na ten cel 0,16 zł z obowiązującej opłaty ogrodowej.

 

Przebieg Walnego Zebrania i treść podjętych uchwał znajduje się w Protokole z Walnego Zebrania na na naszej stronie internetowej w sekcji Dokumenty -> Dokumenty wewnętrzne.

Uzyskanie dotacji z Urzędu Miasta w kwocie 100 tys. zł na elektryfikację Ogrodu zostało poprzedzone intensywną, wielomiesięczną pracą Zarządu od jesieni 2017 r., m.in. niezliczoną ilością spotkań z władzami miasta i dyrektorami odpowiednich wydziałów UM oraz wizji lokalnych ”w terenie”. Na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty > Dokumenty wewnętrzne ROD Kalina  > Walne Zebranie 2018 prezentujemy zdjęcia ze spotkań m.in. w gabinecie Prezydenta Miasta z udziałem dyrektorów Wydziału Ochrony Środowiska UM, Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Zarządu Dróg i Mostów oraz Biura Partycypacji Społecznych UM. W każdym z tych spotkań uczestniczyła wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z naszego okręgu – pani Marta Wcisło, która organizowała te spotkania, jako konsekwentna rzeczniczka interesów działkowców z naszego Ogrodu, za co - tą drogą - serdecznie Jej dziękujemy.

Zarząd ROD „Kalina”

Wszystkie aktualne i archiwalne dokumenty dotyczące Walnych Zebrań pubikowane są

Zapraszamy do lektury!