Działki można dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

Sektor A:

działka nr 42

Sektor B:

działki : Nr 77, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110, bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, niektóre podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Sektor C:

działki zaniedbane, bez obiektów Nr : 162 a, 168 B, 173 A, 174 B, 189

 

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

 

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

 

Stan na dzień 09-09-2019 r.