USTALENIA (niektóre) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie z dnia 23 marca 2019 r.

  • Zmiana stawki opłaty ogrodowej za rok 2019 ( z 0,56 zł/m2) na 0,72 zł/m2 od 24 marca 2019 r. (Uchwała Nr 5 Walnego Zebrania). Termin płatności : 31 maja 2019 r.
  • Obciążenie działkowców z sektoru „E” kosztami dodatkowego wywozu śmieci, zgromadzonych przez nich nielegalnie zimą, niezgodnie z Regulaminem Ogrodu. (Uchwała Nr 7 Walnego Zebrania)
  • Zmiany w Statucie stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie. (Uchwała nr 6 Walnego Zebrania)
  • Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia o osobę p. Henryka Bącala. (Uchwała nr 3 Walnego Zebrania)
  • Nadanie p. radnemu Adamowi Osińskiemu Honorowego Członkostwa w stowarzyszeniu ROD „Kalina” w Lublinie. (Uchwała nr 1 Walnego Zebrania)
  • Podniesienie oprocentowania za nieterminowe opłaty z 7% do 14 %. (Zalecenie Komisji Rewizyjnej z wpisaniem do Regulaminu Ogrodowego)

Szczegóły, wraz z relacją