Państwa Działkowców zainteresowanych elektryfikacją Ogrodu informuję, że inwestycja powinna ruszyć w pierwszej połowie 2019 roku, bowiem Pan Prezydent Krzysztof Żuk podtrzymał deklarację ws. dotacji do tej inwestycji i jej realizacji w ramach budżetu inicjatywy lokalnej w I kwartale nowego roku.

Obecnie czekamy na przesunięcia w budżecie Miasta, które zatwierdzi ewentualnie sesja Rady Miasta w lutym br. Następnie, po podpisaniu umowy (porozumienia) pomiędzy Wydziałem Inwestycji i Remontów UM a Biurem Partycypacji Obywatelskiej  i Zarządem ROD „Kalina”, Wydział Inwestycji i Remontów będzie mógł ogłosić przetarg na wykonawstwo tej inwestycji, w którą zostaną zaangażowane znaczne środki finansowe Gminy Lublin. Następnie, po ustawowym terminie odwoławczym, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie mógł przystąpić do pracy.

Zarząd Ogrodu spodziewa się, że na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina”, które odbędzie się 23 marca br. – będziemy mogli powiadomić Państwa o dalszych, aktualnych szczegółach realizacji tej inwestycji.

11 luty 2019r

Pisma:

Pismo z zapytaniem do Prezydenta z 4 grudnia 2018

Odpowiedź od Prezydenta Szymczyka z 27 grudnia 2018