Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ROD "Kalina" odbyło się 23 marca 2019r.

W sobotę 23 marca br. odbyło się doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie. Frekwencja członków stowarzyszenia wyniosła 43 %, ale oprócz nich na sali znalazło się wielu działkowców niestowarzyszonych, lecz zainteresowanych problematyką zebrania. Na zebraniu gościliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin p. Artura Szymczyka i radnego Rady Miasta Lublin p. Adama Osińskiego, który został trzecim już Członkiem Honorowym, naszego Stowarzyszenia ( po p. Marcie Wcisło i p. Januszu Malinowskim) oraz dzielnicową Straży Miejskiej p. Izabelę Szantykę.
Oprócz rutynowych uchwał, charakterystycznych dla walnego zebrania sprawozdawczego, Zebranie uchwałą Nr 5/2019 podniosło niezmienianą od trzech lat stawkę opłaty ogrodowej do 0,72 zł/m2 działki, uchwałą Nr 3/2019 uzupełniło skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz podjęło Uchwałę Nr 7/2019 ws. obciążenia działkowców z sektoru „E” kosztami dodatkowej wywózki śmieci, nagromadzonych przez nich - wbrew Regulaminowi Ogrodowemu - poza sezonem. Ta ostatnia uchwała wzbudziła protest członków Stowarzyszenia z tego sektoru, ponieważ oczywiście nikt nie poczuwa się do winy, a zwały gałęzi i nieczystości leżą i rosną.
Drugim „gorącym” tematem był problem inwazji dzików, wynikający z sąsiedztwa Ogrodu z łąkami i polami uprawnymi podlubelskich gmin. Ogród nasz „zasiedlają” także sarny, których nie możemy się pozbyć od 3 lat, ale one przynajmniej nie czynią tak dolegliwych szkód i zniszczeń jak dziki, w dodatku budzące w działkowcach zrozumiały strach. Mamy nadzieję, że Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, Straż Miejska oraz Lubelskie Centrum Małych Zwierząt przy ul. Stefczyka pomogą nam jakoś rozwiązać ten problem.
Jak można było spodziewać się, tematem budzącym zainteresowanie wszystkich uczestników zebrania, była sprawa elektryfikacji Ogrodu, która od 2 lat pozostaje niezrealizowana, mimo wysiłków Zarządu. Wiceprezydent Artur Szymczyk także nie pozostawił złudzeń, że inwestycja ta przy pomocy finansowej Miasta zakończy się niebawem. Wystąpiły różne przeszkody prawne po stronie budżetu Miasta, które w zasadzie zaprzeczają ostatnim uzgodnieniom stron : Prezydent - Wydział Inwestycji i Remontów – Budżet Obywatelski – ROD „Kalina”. W najbliższym czasie będziemy musieli renegocjować warunki partycypacji Miasta w tę inwestycję, co może pociągnąć za sobą także zmianę warunków udzielania pożyczki w WFOŚiGW i co – per saldo – może cały projekt zniweczyć.
Kończąc relację z Walnego Zebrania 2019 tą niewesołą konkluzją, przedstawiamy niektóre zdjęcia z tego spotkania.

 

Podjęte uchwały i fotorelacja