Uchwały 2015

W sprawie bezterminowego zwolnienia z czynu społecznego działkowców, którzy przekroczyli 75 rok życia 19-01-2015

Uchwały 2014

W sprawie podziału działki nr 253 27-01-2014

W sprawie doprowadzenia wodociągu do budynku Zarządu 22-03-2014

W sprawie zatrudnienia Aleksandry Krzewskiej w charakterze kierownika biura Zarządu ROD "Kalina" w Lublinie 14-04-2014

W sprawie powołania Grażyny Rojek na funkcję Sekretarza Zarządu ROD "Kalina" w Lublinie 14-04-2014

W sprawie postępowania z działkami podtopionymi przez nadmierne opady deszczu 19-05-2014

W sprawie odwołania Mariana Kutnika ze składu osobowego członków Zarządu ROD "Kalina" 16-06-2014

W sprawie ubezpieczenia budynku Zarządu ROD "Kalina" przy ulicy Zawilcowej 2 01-12-2014

W sprawie powołania Komisji Odbioru Robót inwestycji pn. "Przyłącze wodociągowe z sieci miejskiej do budynku Zarządu ROD "Kalina" 15-12-2014

 

Uchwały 2013

W sprawie sposobu przeprowadzenia odwodnienia w sektorze F 27-08-2013

 

Uchwały 2012

Opłaty dodatkowe na instalację wodociągową 19-03-2012

Podział działki 417b 04-06-2012

Nadanie numeru działce 433E 04-06-2012

Ogrodzenie sektora H 04-06-2012

Powołanie Andrzeja Kornickiego na członka Zarządu ROD "Kalina" 09-10-2012

Wnioski o wyróżnienie odznaczeniem "Zasłużony Działkowiec" 17-12-2012

 

Uchwały 2011

Powołanie Haliny Gaj-Godyńskiej na Prezesa Zarządu ROD "Kalina" 16-05-2011

Powołanie Stanisławy Sarny na członka Zarządu ROD "Kalina" 27-06-2011

W sprawie konieczności posiadania pisemnej zgody na indywidualne przyłącza wody 11-07-2011

Powołanie Pana Leszka Pietryki na Wiceprezesa Zarządu ROD "Kalina" w Lublinie 06-09-2011