OPŁATY w ROD „Kalina”

w roku 2016

I.

Opłaty jednorazowe w roku rozpoczęcia użytkowania działki:

  1. wpisowe - 200 zł ( § 153 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD – uchwała RK PZD nr 11/XXIII/14 )

  2. opłata inwestycyjna – 200 zł (§ 153 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD – uchwała OZ PZD w Lublinie)

II.

Opłata ogrodowa obowiązująca każdego użytkownika działki:

0,58 zł/m2 działki do 300 m2 powierzchni + 0,40 zł/m2 powyżej 300 m2.

(Uchwała Nr 6/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PZD ROD „Kalina” z dnia 16 kwietnia 2016 r.)

III.

Roczna składka członkowska PZDdla członków – 6 zł

(Małżonkowie - oboje członkowie PZD - płacą po 3 zł rocznie – Statut PZD)


 

Termin uregulowania opłaty ogrodowej i składki członkowskiej PZD

mija 30 czerwca br. i od tej daty nalicza się odsetki karne.

Nr konta ROD „Kalina” ul. Zawilcowa 2 w PKO BP :

28 1020 3147 0000 8802 0090 7659

Zapłaty można dokonać także w kasie Zarządu

w każdy poniedziałek w godz. 15.00-18.00.