Dyżury Zarządu ROD „Kalina”
w okresie zimowym 2018 / 2019
w poniedziałki w godz. 1500 – 1800

GRUDZIEŃ: 3, 10, 17 (17 grudnia później - od godz. 1700, posiedzenie Zarządu)

STYCZEŃ: 7, 21 (21 sztycznia później - od godz. 1700, posiedzenie Zarządu )

LUTY: 4, 18 (18 lutego później - od godz. 1700, posiedzenie Zarządu)