W załączeniu zamieszczamy Oświadczenie Prezydenta Miasta ws. przyszłości ogrodów działkowych w Lublinie, która jest niezagrożona:

W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi mieszkańcom, dotyczącymi przyszłości ogrodów działkowych zlokalizowanych na Podzamczu, informuje, że we wszystkich dokumentach planistycznych Miasta Lublin zapisano zachowanie i dalsze istnienie wszystkich ogrodów działkowych w Lublinie. (…)

Nabyte przez ogrody działkowe (z mocy prawa) prawo użytkowania oraz stosowne zapisy planistyczne (…) są gwarancją, że istniejące ogrody działkowe zlokalizowane w Lublinie są i będą! Dalszemu istnieniu ogrodów działkowych nic zatem nie zagraża, ponieważ chronią je ustawowo określone przepisy prawa (tj. ustawa o ogrodach działkowych) oraz prawo miejscowe (tj. przyjęte stosowne zapisy w planach przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego).

Pełna treść pisma (PDF)