Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina”

ogłasza licytację

zaniedbanych działek w naszym Ogrodzie:

w dniu 10sierpnia o godzinie 1700

w budynku Zarządu przy ul. Zawilcowej 2

 

Nr 97 o powierzchni 298 m2 w sektorze „B”. Na działce znajduje się drewniana altanka w stanie do remontu, 1 zdziczała grusza i winogron. Cała działka zarośnięta jest niekoszoną od dawna trawą. (vide: zdjęcia). Brak jakichkolwiek upraw i kompostownika.

Wartość działki została wyceniona przez Inwentaryzacyjną Komisję Ogrodową na 1000 zł, co stanowi cenę wywoławczą licytacji.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 200 zł płatne w kasie Zarządu ROD „Kalina” w dniu licytacji.

Zdjęcia:


Nr 115 o powierzchni 283 m2 w sektorze „B”. Na działce znajduje się altanka z płyt paździerzowych, właściwie komórka w stanie średnim, jabłoń, mirabelka, 3 śliwy, wiśnia, czereśnia, zdziczałe 2 krzewy agrestu i kłącze winogronu. (vide: zdjęcia).

Wartość działki została wyceniona przez Komisję Ogrodową na 600 zł, co stanowi cenę wywoławczą licytacji.

Wadium wynosi 150 zł płatne w kasie Zarządu ROD „Kalina” w dniu licytacji.

Zdjęcia: