Serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia z powodu przedwczesnej śmierci Żony i naszej Działkowiczki – Pani ANNY PIETRYKI, składają Panu Leszkowi Pietryce – Wiceprezesowi Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie.

Działkowcy oraz członkowie zarządu

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina”

ogłasza licytację zaniedbanej działki, która odbędzie się
w budynku Zarządu przy ul. Zawilcowej 2
w dniu 15 kwietnia o godzinie 1700

 

Działka Nr 241 o powierzchni 295 m2 w sektorze „D”. Na działce znajduje się zamknięta drewniana altanka w stanie dobrym. Drzewa owocowe: 2 jabłonie, 2 wiśnie oraz 2 wierzby. Krzewy ozdobne: 4 róże, 4 juki, mały jałowiec, bylina barwinek i trawa. Wartość altanki została wyceniona przez Komisje Ogrodową na 1.000 zł, zaś nasadzenia na 500 zł. Razem 1.500 zł, co stanowi cenę wywoławczą licytacji.

 

 

Wylicytowana kwota zostanie wypłacona poprzedniemu użytkownikom działki, po potrąceniu zaległej za rok 2018 opłaty ogrodowej - na podstawie art. 42 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r.

Działkę można obejrzeć w Ogrodzie w ciągu dnia w dowolnym czasie.