W roku 2010, na prośbę ówczesnego Zarządu ROD „Kalina”, Administracja Osiedla „40-lecia” RSM „Motor” wykopała w sektorze H głęboki dół na zbieranie wody opadowej, płynącej z terenu wyżej położonych garaży Spółdzielni.  Bardzo szybko rów ten stał się udręką okolicznych działkowców, ponieważ stojąca w nim woda nie mogła odpłynąć do kanału odpływowego, ponieważ odpływ ten był usytuowany wyżej niż lustro wody. Stojąca w rowie woda cuchnęła od gnijących liści, lęgły się w niej roje komarów, a podczas wysokich opadów deszczu przelewała się na działki. W dodatku nie był on ogrodzony, co groziło wpadnięciem do wody ludzi lub zwierząt.
Nowy Zarząd doprowadził do kilku wizji lokalnych z Administracją Osiedla oraz do 2 zebrań działkowców z Zarządem Spółdzielni „Motor”. W drodze negocjacji, po rozważeniu różnych wariantów, zastosowano projekt Zarządu ROD „Kalina”, aby dół zasypać, osadzając w nim perforowany dren pomiędzy wlotem i wylotem wody.
Pomysł ten zrealizowano jesienią 2012 r. Działkowcy w czynie społecznym wyrównali teren, posiali trawę i obecnie znajduje się tu zadbany trawnik z przeznaczeniem na boisko do koszykówki i siatkówki.
Korespondencja na ten temat znajduje się TUTAJ