W zimie 2013/2014 r. pojawiły się w naszym ogrodzie sarny. Działkowcy naliczyli 6 sztuk. Dokonały one wielu zniszczeń wśród drzew owocowych, drzewek i krzewów ozdobnych, jak żywotniki, trzmielina, upraw warzywnych, a nawet kwiatowych ( szczególnie smakują im cebulki i liście tulipanów). Z powodu dużych połaci zalanych i nieużytkowanych działek, porośniętych trzciną, mają świetne tereny na legowiska i schronienie.

Zarząd, od lutego 2014 r. zwracał się do Wydziału Ochrony Środowiska UM i Straży Miejskiej o pomoc w pozbyciu się saren. W marcu i lipcu 2014 r. dwukrotnie (w lipcu z osobistym udziałem z-cy naczelnika SM Lublin- Północ) po 2 funkcjonariuszy ze Straży Miejskiej oraz prezeską i Panią sekretarz Zarządu – zrobiliśmy wizję lokalną. Jednak poza śladami zwierząt oraz zniszczeniami, jakich dokonały nie stwierdzono ich obecności. W tej sytuacji Staż Miejska zasugerowała Zarządowi zorganizowanie nagonki na sarny z udziałem większej liczby działkowców. Niestety, mimo dwukrotnego apelu do działkowców, nie znaleźli się chętni. Saren, po rozmnożeniu się w dobrych warunkach bytowych, jest obecnie więcej i mimo ciepłej zimy, trzymają się działek, niszcząc uprawy. Obecnie, znowu zwracamy się do Wydziału Ochrony Środowiska UM, ponieważ sytuacja stała się dramatyczna i nie widać jej zakończenia. Własnymi siłami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ponieważ blokują nas różne przepisy, np. o zakazie połowu saren z użyciem wnyków czy broni palnej. Możemy tylko liczyć na pragmatykę urzędową i empatyczne podejście do tego problemu przez powołane do jego rozwiązywania służby miejskie.

 

Ostatnie odławianie saren odbyło się w kwietniu 2016r.:

Zarząd ROD „Kalina” informuje, że w sobotę 23 kwietnia br. o godz. 8.00 zbieramy się, aby wypłoszyć sarny, które przy pomocy lekarzy weterynarii i Straży Miejskiej zamierzamy wywieźć z terenu Ogrodu.

Zbiórka działkowców o godz. 8.00 przy bramie w sektorze E (koło MPWiK).

Prosimy założyć wysokie gumowe buty i przynieść sznury oraz narzędzia wytwarzające hałas.

( Akcja jest jednorazowa w tym roku )


W sobotę 23 kwietnia br. o godz. 8.00  odbyło się zaplanowane wcześniej odławianie saren, niszczących uprawy głównie w sektorach A,B,C,D,E.

Inicjatywie tej patronował Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, który też poniósł koszty finansowe przedsięwzięcia z udziałem 2 patroli Straży Miejskiej ( w tym EKO Patrolu) oraz lekarza i technika weterynarii z Lubelskiej Lecznicy Małych Zwierząt przy ul. Stefczyka. Niestety, stawiło się zbyt mało działkowców do wymaganej obławy, bo wraz z członkami Zarządu ok. 20 osób w dwóch grupach, w związku z czym wystraszone 2 sarny  z łatwością uciekły nam w głąb Ogrodu, a jedną udało się wypędzić poza ogrodzenie.
ZARZĄD w ogłoszeniu o nagonce uprzedził, że zorganizowana już po raz trzeci akcja  – jest w tym roku jednorazowa i w związku z małym zaangażowaniem działkowców OŚWIADCZA, ŻE   NIE BĘDZIE ORGANIZOWAŁ PONOWNYCH AKCJI ŁAPANIA ZWIERZĄT  I
NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH NASTĘPNYCH SKARG I UWAG ws. ZNISZCZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ TE ZWIERZĘTA !!!

Historia dokumentacji znajduje się TUTAJ.