Wzdłuż ulicy Zawilcowej, która rozdziela ogródki działkowe od terenu starej oczyszczalni ścieków, na terenie miejskim, rośnie kilkadziesiąt wielkich, starych i częściowo uschniętych topoli, robinii akacjowych i klonów, osiągających średnicę pnia od 1 do 2 m. Podczas gwałtownych burz i wiatrów, przewracają  się one przez ulicę lub gubią wielkie konary, niszcząc ogrodzenie i altanki ogródków działkowych. Po wielu zabiegach, spotkaniach, wizji lokalnej i długotrwałej wymianie korespondencji pomiędzy Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Gospodarowania Mieniem, osobiście Panem Prezydentem i dwiema radnymi Rady Miasta Lublin - Panią Martą Wcisło i Panią Małgorzatą Suchanowską, udało się nam doprowadzić do wycinki 30 drzew. Wycinka zaczęła się w grudniu 2014 r. i spowodowała zniszczenia 2 altanek oraz betonowego ogrodzenia. Szkody zostały naprawione przez firmę realizującą wycinkę. Obecnie prace zostały wstrzymane, ponieważ wymagane są nowe starania o pozwolenie wycięcia pozostałych drzew, (7 sztuk) rosnących wzdłuż ul. Zawilcowej. Korespondencja TUTAJ .