W roku 2011 nowy Zarząd ROD „Kalina” zastał błędny, od lat nieaktualizowany stan prawny gruntów, na których położony jest nasz ogród. Grunty te są własnością Gminy Lublin, zaś PZD jest ich użytkownikiem zwyczajnym. Wg wypisów geodezyjnych przypisywano nam 37 ha powierzchni wraz z terenem wysypiska śmieci oraz starej oczyszczalni ścieków. W rzeczywistości zajmujemy niecałe 22 ha powierzchni na działkach geodezyjnych:  nr 25/3, nr 21/12 (obręb 47, ark. 8 i 9), nr 13/2, 12/1, nr 5 oraz dz. Nr 9, na której stoi budynek Zarządu (obr. 14, ark.6).

Właściwy stan prawny gruntów ma niebagatelne znaczenie, zwłaszcza w świetle ustawy o ogrodach działkowych z 13.12.2013, która w art. 76 ust. 2 nakłada na samorządy gminne obowiązek przekazania nieruchomości zajmowanej dotychczas przez ROD w wieczyste użytkowanie.

Cała korespondencja na ten temat pomiędzy Urzędem Miasta, Zarządem Okręgowym PZD w Lublinie i ROD „Kalina”, zwieńczona powodzeniem, tj. „Zawiadomieniem” Prezydenta Miasta o wszczęciu procedury stwierdzenia nabycia przez PZD ROD „Kalina” prawa użytkowania wymienionych działek geodezyjnych, stanowiących własności Gminy Lublin, znajduje się TUTAJ.