Rodzinny Ogród działkowy „Kalina” położony jest w dolinie rzeki Bystrzycy, w najniższym jej obszarze i z punktu widzenia stosunków wodnych takie położenie jest wyjątkowo niekorzystne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina teren ten oznaczony jest jako strefa nadzwyczajnych zagrożeń zalewowych. Wg badań Zakładu Hydrologii UMCS w północno-wschodnim rejonie Lublina obserwuje się systematyczne podnoszenie się zwierciadła wody podziemnej nawet do 5 m. Dodatkowo, spowodowane jest to także likwidacją dużych zakładów przemysłowych na Tatarach, które zużywały do swojej produkcji znaczne ilości wody. Urząd Miasta Lublina radzi nam doraźne wykonanie rowów odwadniających, co ekonomicznie jest dla PZD nie do udźwignięcia.

Jednak mamy nadzieję na kompleksową meliorację tego obszaru przez władze miejskie wówczas, kiedy przystąpią one do realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów doliny rzeki Bystrzycy”.

Obszerną korespondencje z władzami miasta na ten temat, trwającą od maja 2011 r. znajdą Państwo TUTAJ.