Na wniosek Zarządu ROD "Kalina" zostaną wprowadzone zmiany na skrzyżowaniu ulic Zawilcowej i Krokusowej.

Wniosek

- Wprowadzoen zostanie pierwszeństwo dla ul. Zawilcowej

- Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30km/h

Szczegóły w odpowiedzi z Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin

Odpowiedź