Realizując Uchwałę Nr 9 Walnego Zebrania z 23 marca 2019 r., zostało wykonane nowe ogrodzenie Ogrodu w sektorze „B”, które liczy 400 mb. Jest to pierwszy odcinek wymiany starego, przerdzewiałego i niskiego ogrodzenia Ogrodu w newralgicznym miejscu, sąsiadującym z łąkami od strony Wólki Lubelskiej i ul. Turystycznej, które przeskakiwały sarny, a od dwóch lat było podkopywały dziki, dostając się na teren Ogrodu Działkowego „Kalina”. Obecne ogrodzenie jest wysokie na 180 cm, a więc sarny mogą mieć trudności w jego pokonaniu, zaś umocnione przy ziemi betonowymi zaporami, powinno uniemożliwić podkopywanie się dzikom. Z powodu niesprzyjającej jesiennej aury ( ale dopiero jesienią mamy wystarczająca ilość środków finansowych) prace demontażowe starego ogrodzenia i wycinania wieloletnich zarośli wrośniętych w siatkę ogrodzeniową na szerokości ponad 2 m, zarówno po stronie Ogrodu, jak i na obszarze terenu miejskiego trwały 3 tygodnie i kosztowały łącznie ok. 35 tys. zł.

Następnej jesieni, w 2020 roku, Zarząd będzie kontynuował wymianę ogrodzenia tak, aby jak najszybciej zabezpieczyć Ogród przed migracja dzikich zwierząt, które wyrządzają działkowcom niemałe szkody w uprawach.