K O M U N I K A T

Zarząd ROD „Kalina” oświadcza, że nie wycofuje się z realizacji inwestycji pod nazwą „Elektryfikacja Ogrodu” (do pobrania Stanowisko Zarządu) i jednocześnie informuje, że rzeczony proces inwestycyjny wymaga rozłożenia go w czasie, także ze względu na możliwość pozyskania na ten cel środków finansowych od Gminy Lublin.

Obecnie trwają prace Zarządu ROD „Kalina”, Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg i Mostów nad stworzeniem projektu technicznego elektryfikacji Ogrodu, połączonego z realizacją przez inwestycji miejskiej „Park Zawilcowa”. Prace te obejmują daleko idącą partycypację finansową i wykonawczą Gminy pod patronatem Prezydenta Miasta w założenie zewnętrznego oświetlenia i monitoringu obszaru Ogrodu. Wykonanie oświetlenia i monitoringu Ogrodu przez Miasto nastąpi w roku 2018, tj. wraz z finalizacją budowy ulicy Zawilcowej i jej otoczenia.

Dalsze prace, wewnątrz Ogrodu, tj. rozprowadzenie kabli zasilających po alejkach nastąpi na koszt wspólnoty działkowej. Podłączanie do kabli zasilających poszczególnych działek – na koszt ich użytkowników, będzie prowadzone sukcesywnie w latach 2018 – 2019.