23 marca 2019

Tematem budzącym zainteresowanie wszystkich uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu23 marca, była sprawa elektryfikacji Ogrodu, która od 2 lat pozostaje niezrealizowana, mimo wysiłków Zarządu i wywiązania się Ogrodu ze wszystkich ustaleń dyktowanych przez porozumienie z Miastem ws. dotacji do tej inwestycji. Obecny na Walnym Zebraniu Zastępca Prezydenta p. Artur Szymczyk nie pozostawił złudzeń, że inwestycja ta przy pomocy finansowej Miasta zakończy się niebawem. Wystąpiły różne przeszkody prawne po stronie budżetu Miasta, które w zasadzie zaprzeczają ostatnim uzgodnieniom stron : Prezydent - Wydział Inwestycji i Remontów – Budżet Obywatelski – ROD „Kalina”. W najbliższym czasie będziemy musieli renegocjować warunki partycypacji Miasta w tę inwestycję, co może pociągnąć za sobą także zmianę warunków udzielania pożyczki w WFOŚiGW i co – per saldo – może cały projekt zniweczyć.

Artykuł Nowy Tydzień 07-13 maj 2018r.

 

Realizując Program Działania Zarządu Stowarzyszenia ROD „Kalina” na kadencję 2016 – 2020 oraz Plan Pracy na rok 2016, przyjęte Uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” z dnia 10 września 2016 r., Zarząd Stowarzyszenia rozesłał do wszystkich użytkowników działek w Ogrodzie „Ankietę ws. elektryfikacji Ogrodu „Kalina”, w której działkowcy wypowiedzieli się na temat tej inwestycji. Po zebraniu „Ankiet” okazało się, że dwukrotnie większa liczba osób opowiada się za elektryfikacją i unowocześnieniem Ogrodu, w stosunku do przeciwników tego pomysłu.

W związku z powyższym, Zarząd przystąpił do wstępnego etapu przygotowania realizacji inwestycji, której formalną akceptację spodziewa się uzyskać przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 marca 2016 r.

Będziemy sukcesywnie informować Państwa Działkowców o postępie niezbędnych prac przygotowawczych oraz etapach realizacji projektu.

Prosimy o wypełnienie ankiety (wersja DOC / wersja PDF)

Wniosek o dofinansowanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (dokument do pobrania) oraz załączone pismo z uzasadnieniem - (dokument do pobrania)

Negatywna odpowiedź z WFOŚ oraz informacja o możliwości udzielenia pożyczki - (dokument do pobrania)

Wniosek Zarządu Nr 3 z 28.02.2017 r. do Walnego Zebrania ws. elektryfikacji (dokument do pobrania)

Uchwała NR 6/2107  Walnego Zebrania z 4.03.2017 ws. elektryfikacji i utworzenia funduszu celowego (dokument do pobrania)

Pismo do Prezydenta Lublina, Pana Krzysztofa Żuka w sprawie elektryfikacji (dokument do pobrania)