Artykuł Nowy Tydzień 07-13 maj 2018r.

 

Realizując Program Działania Zarządu Stowarzyszenia ROD „Kalina” na kadencję 2016 – 2020 oraz Plan Pracy na rok 2016, przyjęte Uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” z dnia 10 września 2016 r., Zarząd Stowarzyszenia rozesłał do wszystkich użytkowników działek w Ogrodzie „Ankietę ws. elektryfikacji Ogrodu „Kalina”, w której działkowcy wypowiedzieli się na temat tej inwestycji. Po zebraniu „Ankiet” okazało się, że dwukrotnie większa liczba osób opowiada się za elektryfikacją i unowocześnieniem Ogrodu, w stosunku do przeciwników tego pomysłu.

W związku z powyższym, Zarząd przystąpił do wstępnego etapu przygotowania realizacji inwestycji, której formalną akceptację spodziewa się uzyskać przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 marca 2016 r.

Będziemy sukcesywnie informować Państwa Działkowców o postępie niezbędnych prac przygotowawczych oraz etapach realizacji projektu.

Prosimy o wypełnienie ankiety (wersja DOC / wersja PDF)

Wniosek o dofinansowanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (dokument do pobrania) oraz załączone pismo z uzasadnieniem - (dokument do pobrania)

Negatywna odpowiedź z WFOŚ oraz informacja o możliwości udzielenia pożyczki - (dokument do pobrania)

Wniosek Zarządu Nr 3 z 28.02.2017 r. do Walnego Zebrania ws. elektryfikacji (dokument do pobrania)

Uchwała NR 6/2107  Walnego Zebrania z 4.03.2017 ws. elektryfikacji i utworzenia funduszu celowego (dokument do pobrania)

Pismo do Prezydenta Lublina, Pana Krzysztofa Żuka w sprawie elektryfikacji (dokument do pobrania)