17 maj 2019

INFORMACJA

ze spotkania w Ratuszu w dniu 17 maja 2019 r.

z Prezydentem Krzysztofem Żukiem ws. elektryfikacji Ogrodu „Kalina”

W spotkaniu ponadto wzięli udział: Pani Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Wcisło, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin p. Artur Szymczyk oraz dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów UM – p. Tadeusz Dziuba, a ze strony Zarządu ROD „Kalina”: prezes Zarządu p. Halina Gaj-Godyńska, wiceprezes p. Andrzej Kornicki oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia ogrodowego p. Zbigniew Kazanowski.

W toku rozmów, Prezydent Krzysztof Żuk podtrzymał wolę udzielenia Ogrodowi dotacji do tej inwestycji w ramach partycypacji społecznej w budżecie lokalnym Miasta. W ciągu najbliższych kilkunastu dni powinno zostać podpisane pomiędzy stronami (Urząd Miasta i Zarząd ROD „Kalina”) porozumienie w tej sprawie, po czym Wydział Inwestycji i Remontów UM przystąpi do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo „Budowy oświetlenia ledowego w ROD „Kalina”, zaś Zarząd Ogrodu dokończy procedurę pozyskania pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako wkładu własnego Ogrodu w tę inwestycję, która zapewni oświetlenie newralgicznych miejsc w Ogrodzie oraz rozprowadzenie sieci elektrycznej, od które poszczególni działkowcy ( już na własny koszt) będą mogli przeciągnąć kable elektryczne do swoich działek i altanek.

Eksploatacja energii elektrycznej na terenie wspólnym w Ogrodzie (np. latarnie) będzie rozliczana w równej kwocie na każdą działkę, zaś używanie prądu w altance i na działce działkowca będzie opomiarowane przy pomocy podlicznika.

Mamy nadzieję, że nasze ponad dwuletnie starania o zelektryfikowanie Ogrodu, przy pozyskaniu znaczącego wsparcia finansowego Gminy Lublin – w końcu zostaną sfinalizowane w bieżącym roku, co będziemy zawdzięczali wyjątkowej determinacji Pana Prezydenta Żuka oraz Pani wiceprzewodniczącej Marty Wcisło ( Honorowej Członkini naszego Stowarzyszenia).

Poniżej zdjęcia z roboczego spotkania w tej sprawie, z udziałem wymienionych wyżej osób.

Elektryfikacja - spotkanie z Prezydentem 17-05-2019
Elektryfikacja - spotkanie z Prezydentem 17-05-2019

23 marzec 2019

Tematem budzącym zainteresowanie wszystkich uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu23 marca, była sprawa elektryfikacji Ogrodu, która od 2 lat pozostaje niezrealizowana, mimo wysiłków Zarządu i wywiązania się Ogrodu ze wszystkich ustaleń dyktowanych przez porozumienie z Miastem ws. dotacji do tej inwestycji. Obecny na Walnym Zebraniu Zastępca Prezydenta p. Artur Szymczyk nie pozostawił złudzeń, że inwestycja ta przy pomocy finansowej Miasta zakończy się niebawem. Wystąpiły różne przeszkody prawne po stronie budżetu Miasta, które w zasadzie zaprzeczają ostatnim uzgodnieniom stron : Prezydent - Wydział Inwestycji i Remontów – Budżet Obywatelski – ROD „Kalina”. W najbliższym czasie będziemy musieli renegocjować warunki partycypacji Miasta w tę inwestycję, co może pociągnąć za sobą także zmianę warunków udzielania pożyczki w WFOŚiGW i co – per saldo – może cały projekt zniweczyć.

Artykuł Nowy Tydzień 07-13 maj 2018r.

 

Realizując Program Działania Zarządu Stowarzyszenia ROD „Kalina” na kadencję 2016 – 2020 oraz Plan Pracy na rok 2016, przyjęte Uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” z dnia 10 września 2016 r., Zarząd Stowarzyszenia rozesłał do wszystkich użytkowników działek w Ogrodzie „Ankietę ws. elektryfikacji Ogrodu „Kalina”, w której działkowcy wypowiedzieli się na temat tej inwestycji. Po zebraniu „Ankiet” okazało się, że dwukrotnie większa liczba osób opowiada się za elektryfikacją i unowocześnieniem Ogrodu, w stosunku do przeciwników tego pomysłu.

W związku z powyższym, Zarząd przystąpił do wstępnego etapu przygotowania realizacji inwestycji, której formalną akceptację spodziewa się uzyskać przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 marca 2016 r.

Będziemy sukcesywnie informować Państwa Działkowców o postępie niezbędnych prac przygotowawczych oraz etapach realizacji projektu.

Prosimy o wypełnienie ankiety (wersja DOC / wersja PDF)

Wniosek o dofinansowanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (dokument do pobrania) oraz załączone pismo z uzasadnieniem - (dokument do pobrania)

Negatywna odpowiedź z WFOŚ oraz informacja o możliwości udzielenia pożyczki - (dokument do pobrania)

Wniosek Zarządu Nr 3 z 28.02.2017 r. do Walnego Zebrania ws. elektryfikacji (dokument do pobrania)

Uchwała NR 6/2107  Walnego Zebrania z 4.03.2017 ws. elektryfikacji i utworzenia funduszu celowego (dokument do pobrania)

Pismo do Prezydenta Lublina, Pana Krzysztofa Żuka w sprawie elektryfikacji (dokument do pobrania)