Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Nasz wniosek z dnia 25 listopada 2022 r. skierowany do Prezydenta m. Lublin o dofinansowanie kapitalnego remontu ogrodzenia zewnętrznego z budżetu Miasta Lublin został uwzględniony w poważnej części. Ogród nasz otrzyma z budżetu miejskiego dotację w kwocie 82.700,00 zł w latach 2023-2024. Jest to najwyższa kwota dotacji przydzielona naszemu ogrodowi spośród 20 ogrodów z terenu m. Lublin. Wnioski o wsparcie finansowe z budżetu miejskiego złożyły 34 ogrody.
Przy tej kwocie wsparcia finansowego uzupełnionej własnymi środkami finansowymi z Funduszu Inwestycyjno-Remontowego planujemy zbudować w okresie od października 2023 r. do kwietnia 2024 r. nowe ogrodzenie na odcinku 450 mb w sektorze E.