skład osobowy

 1. Marta Wcisło - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin, Przewodnicząca Komitetu Honorowego
 2. Andrzejuk Elżbieta - Przewodnicząca Rady osiedla „40-lecia” RSM „Motor”
 3. Bącal Henryk – działkowiec, działacz ROD „Kalina”, działacz samorządowy
 4. Borkowska Sylwia – Kierownik w markecie Leroy Merlin
 5. Chodak Stanisław – Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie
 6. Furtak Adam – działkowiec z 40-letnim stażem, prawnik
 7. Krzewska Aleksandra – Instruktor Oświatowy ROD „Kalina”, działkowiec
 8. Kucharczyk Jacek – Komendant Straży Miejskiej
 9. Mazurek Henryk – były prezes ROD „Kalina”
 10. Osiński Adam – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy „Kalinowszczyzna”
 11. Poniewozik Marek – Dyrektor Naczelny marketu Leroy Merlin Olimp
 12. Stasiak Mieczysław – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy „Tatary”
 13. Strycharz Zdzisław – doradca Prezydenta Miasta Lublin ds. Rewitalizacji Doliny Bystrzycy
 14. Szacoń Janusz - prezes RSM „Motor”
 15. Wilczkiewicz Julian – były prezes ROD „Kalina”
 16. Wójcik-Szymuś Małgorzata – prezes marketu E.Leclerc, TURIS Sp. z o.o
 17. Żondełek-Adamska Justyna – asystent Zarządu E.Leclerc TURIS Sp. z.o.