Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich nowych użytkowników.

Można je dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

SEKTOR A:

działka nr : 42 – podmakająca, bez altanki, częściowo zagospodarowana ( w przyszłym roku 2019 zostanie wykopany staw odwadniający okoliczne działki)

Sektor B:

działki : Nr 77, 82, 83, 86, 87, 99, 100, 101, 116, 119, 120, bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Sektor C:

działka Nr : 174, zaniedbana, bez obiektów.

Sektor D:

działki Nr : 232, 233, bez obiektów, zarośnięte.

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Oraz w sektorrze B:

sucha, ładna działka Nr : 115 z małą drewnianą altanką, obecnie zaniedbana. Koszt jednorazowy : 400 zł odstępnego dla poprzedniego użytkownika, 300 zł wpisowego, 250 zł opłaty inwestycyjnej.

Sektor C:

-kompleks zarośniętych trzciną nieużytków 159,160, 161, 162,162 a) – Ktoś chętny, niebojący się ciężkiej pracy, zainteresowany zrekultywowaniem którejś z działek, zostanie zwolniony z wszelkich opłat na 2 lata ( oprócz jednorazowego wpisowego 300 zł – pod warunkiem 1/3 postępu prac rekultywacyjnych w roku dzierżawy działki ).

działki Nr :  168 b, 173 a, 189, 192, 199 zaniedbane, bez obiektów. Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

Stan na dzień 20-11-2018 r.